Over ons

Onze doelstelling

Het Ontdeklab Peel en Maas is een stichting die basisschoolkinderen vanaf een jonge leeftijd op een ontdekkende manier met wetenschap & technologie in aanraking laat komen. Het Ontdeklab is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Ondernemingen, Onderwijs en Overheid uit de gemeente Peel en Maas, waarbij het streven is dat dit initiatief op termijn meehelpt een nieuwe generatie technisch geschoolde medewerkers op te leiden. Het lokale bedrijfsleven staat te springen om technisch goed geschoold personeel.

Sinds 2022 zijn er vanuit Stichting Prisma (Primair onderwijs) twee leerkrachten als Wetenschap & Technologie coach aan het Ontdeklab Peel en Maas gekoppeld:

Judith Bruijsten,
sinds 2009 als leerkracht voor de klas. In 2016 Master SEN afgerond. De afgelopen 5 jaar voor SPOVenray gewerkt, o.a. als techcoach en bovenschools coördinator ICT, W&T en Cultuur.
Haar taken zijn voornamelijk h
et implementeren van W&T onderwijs in de Prisma scholen en de PO-VO projecten i.s.m. het Bouwens College voor leerlingen van groep 8.

Bianca Lomme, in 2007 PABO afgerond en in 2010 Master Onderwijskunde behaald. Daarna veelal binnen bedrijfsleven werkzaam geweest als onderwijskundige. Afgelopen 7 jaar als L&D business partner en manager bij Marel gewerkt aan het opleiden van (technisch) personeel.
Haar taken zijn voornamelijk het
coördineren van het Ontdeklab: o.a. opfrissen ontdekkisten en verbeteren van de uitleen. En de linking pin en contactpersoon tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in de gemeente Peel en Maas.

Samen werken Judith en Bianca aan de volgende doelstelling:
Wetenschap & Technologie op een hoger niveau tillen voor basisschoolleerlingen d.m.v. het verbeteren, verbinden en integreren van het Ontdeklab met W&T onderwijs in de scholen.”

Ontdekkisten

Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8 zijn en worden er ontdekkisten ontwikkeld waarmee ze in de klas, dus in een veilige en bekende omgeving, aan de slag gaan. Deze kisten worden samengesteld en gevuld door leerkrachten in samenwerking met ondernemers. Lokale ondernemers sponseren de inhoud, waardoor er een rechtstreekse verbinding is met de producten die ze maken/verkopen. De ontdekkisten en ander materiaal dat geleend kan worden, staat vanaf schooljaar 22-23 op DKC De Liaan.

Ontdeklab op School

Vanaf schooljaar 2022-2023 start de pilot ‘Ontdeklab op School’ binnen de Prisma scholen van de gemeente Peel en Maas.
Na diverse gesprekken met directeuren en een interne terugkoppeling hebben we de neuzen nu dezelfde kant op staan: wetenschap & technologie moet geïntegreerd worden in het onderwijs op de Prisma scholen.

Om op iedere school het Ontdeklab Op School te kunnen realiseren, wordt er een set basismaterialen de scholen in gebracht.
Deze materialen worden gekoppeld aan de thema’s uit de WO-methode, zodat ze laagdrempelig door leerkrachten in te zetten zijn. De leerkracht hoeft zelf geen expert te zijn om met W&T aan de slag te kunnen.
Materialen die niet in het Ontdeklab Op School aanwezig zijn, kunnen als ontdekkist geleend worden. De ontdekkisten van het Ontdeklab Peel en Maas worden ter verdieping en verrijking aangeboden aan de scholen.

Doelen:
>> Iedere school werkt met W&T materialen;
>> W&T wordt geïntegreerd aangeboden met de methode Wereldoriëntatie (WO);
>> Iedere leerkracht doet ervaring op met de diverse W&T-materialen;
>> De W&T materialen worden ingezet als (hulp-)middel om een WO-doel te behalen.