Over ons

Onze doelstelling

Het Ontdeklab Peel en Maas is de stichting die basisschoolkinderen vanaf een jonge leeftijd (8 jaar) op een ontdekkende manier met techniek in aanraking laat komen. Het Ontdeklab is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Ondernemingen, Onderwijs en Overheid uit de gemeente Peel en Maas, waarbij het streven is dat dit initiatief op termijn meehelpt een nieuwe generatie technisch geschoolde medewerkers op te leiden. Het lokale bedrijfsleven staat te springen om technisch goed geschoold personeel.

Kinderen leren er op een ontdekkende en onderzoekende manier wat technologie en innovatie in ons dagelijks leven kan betekenen. In samenwerking met bedrijven, gemeenten, basisscholen en de middelbare school worden workshops, gastlessen, excursies, bedrijfsbezoeken en projecten ontwikkeld die hierop gericht zijn.

Ons doel is:

  • om kinderen zo vroeg mogelijk met techniek in aanraking te laten komen.
  • om samen (scholen en bedrijven die actief zijn in de techniek of waar techniek en innovatie een grote rol spelen) projecten uit te voeren waarin ontdekken, ontwerpen en maken centraal staan. Dit alles onder leiding van onze coördinator.
  • om techniek en de hierin voortkomende beroepen breed te ontsluiten, immers techniek komt voor in elke sector; van maakindustrie tot aan de zorg
  • om ook ouders/opvoeders enthousiast te maken voor de ongekende mogelijkheden die techniek te bieden heeft, zodat ook zij hun kinderen mee kunnen inspireren.
  • om Peel en Maas ondernemers te voorzien van goed technisch geschoold personeel, zodat deze gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor zowel ondernemers als onze jonge generaties.

Ontdekkisten

Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8 zijn en worden er ontdekkisten ontwikkeld waarmee ze in de klas, dus in een veilige en bekende omgeving, aan de slag gaan. Deze kisten worden samengesteld en gevuld door leerkrachten in samenwerking met ondernemers. Lokale ondernemers sponseren de inhoud, waardoor er een rechtstreekse verbinding is met de producten die ze maken/verkopen. Deze kisten staan op kantoor van het Ontdeklab en kunnen door de scholen worden geleend.

Het Ontdeklab IN de klas!

In de periode 2016-2020 hebben de basisschoolkinderen uit groep 5 t/m 8 uit de gemeente Peel en Maas gebruik gemaakt van de fysieke ruimte van het Ontdeklab op het terrein van het Bouwens.
Tevens heeft deze ruimte gediend als ontmoetingsplaats voor primair, voortgezet onderwijs, bedrijfsleven en als laboratorium voor Leren Onderzoekend en Ontwerpend Leren (LOOL).
De coronamaatregelen hebben er mede voor gezorgd dat er in 2020 (en een groot gedeelte van 2021) nagenoeg geen gebruik is gemaakt van de fysieke ruimte van het Ontdeklab. Ook hebben er geen bedrijfsbezoeken  plaatsgevonden. Klassen mochten geen bezoek meer brengen aan externe locaties. Dit heeft ons er mede toe gedwongen om de werkzaamheden van het Ontdeklab anders vorm te geven zodat de kinderen en leerkrachten toch met Wetenschap en Techniek (W&T) in aanraking blijven komen.
Deze nieuwe manier van werken heeft ervoor gezorgd dat we een nieuwe route hebben uitgestippeld voor de periode 2021-2026. De ervaringen die we tijdens de coronaperiode hebben opgedaan, met andere vormen van werken, hebben we hierin meegenomen; Het Ontdeklab IN de klas zonder fysieke locatie.