Artikel 1PeelenMaas

Ontdeklab Peel en Maas: samen werken aan techniek

Leerlingen van de basisscholen in Peel en Maas en van het Bouwens kunnen vanaf eind deze maand in de praktijk kennismaken met wetenschap en techniek. Op 26 november wordt namelijk het Ontdeklab geopend, een ontmoetingsplek waar leerlingen tussen 8 en 18 jaar op een ‘ontdekkende en ontwerpende’ manier leren wat technologie en innovatie in ons dagelijks leven betekenen. Het Ontdeklab is een samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid.
Doel van het Ontdeklab is leerlingen zo vroeg mogelijk in aanraking laten komen met wetenschap en techniek, legt kwartiermaker Nicole Schijven uit. “Om dat te bereiken zetten de aangesloten scholen leeractiviteiten op waarin technologie centraal staat. Zij doen dat samen met lokale bedrijven die actief zijn in de techniek of waar techniek en innovatie een grote rol spelen. In het Ontdeklab werken de leerlingen vanaf groep 5 met levensechte materialen en machines, waardoor een hechte verbinding ontstaat tussen onderwijs en bedrijfsleven. Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 worden leskisten ontwikkeld waarmee ze in de klas, in een veilige omgeving, aan de slag gaan.

“In november van dit jaar kunnen leerlingen voor het eerst in het Ontdeklab werken” aldus Nicole. “Ze worden begeleid door vrijwilligers met technische vakkennis, zodat ze van praktijkmensen kunnen leren.” De eerste drie tot vier jaar zal het Ontdeklab in een tijdelijke voorziening op het terrein van het Bouwens worden gevestigd. Daarna is er naar verwachting ruimte om het Ontdeklab een permanente locatie te bieden in het Bouwens.

Aansluiten bij praktijk
De scholen, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, stellen middelen en ondersteuning beschikbaar voor het Ontdeklab. Het is voor de scholen een mogelijkheid om betekenisvol onderwijs te bieden, door in samenwerking met het bedrijfsleven lessen te ontwerpen die aansluiten bij de praktijk. Het zorgt bovendien voor een natuurlijke doorlopende leerlijn en een betere aansluiting van het basis- op het voortgezet onderwijs.

Toekomstige werknemers
Het bedrijfsleven investeert in het Ontdeklab door financiële middelen, kennis en materialen beschikbaar te stellen. Het belang voor deze ondernemers is duidelijk: zij hebben behoefte aan goed opgeleid technisch personeel om hun ambities waar te maken. Door dit project te steunen, investeren ze in de opleiding van hun toekomstige medewerkers.

Vitaliteit
Het Ontdeklab levert een bijdrage aan de vitaliteit van onze gemeenschap. Het is immers in het belang van zowel inwoners als ondernemers dat goed opgeleid technisch personeel werk kan vinden in de eigen gemeente.

Samenwerking
De samenwerking is opgezet door een werkgroep die het initiatief heeft genomen om tot dit Ontdeklab te komen. Deze werkgroep bestaat uit de geledingen overheid (wethouder sociaal domein en de adviseur Maatschappelijke ontwikkeling), ondernemers (WP-Haton, Rimas Technology Group, ELM) en het basis- en voortgezet onderwijs (Prisma-scholen en Bouwens van der Boijecollege). Partners in het project zijn basisschool Den Doelhof in Meijel en de stichtingen voor primair onderwijs Akkoord en Kerobei. Deze stichtingen zijn beide gevestigd in Venlo en hebben ook basisscholen in de gemeente Peel en Maas.