Het Ontdeklab wordt mobiel!

De coronamaatregelen hebben er mede voor gezorgd dat er in 2020 en een groot gedeelte van 2021 nagenoeg geen gebruik is gemaakt van de fysieke ruimte van het Ontdeklab. Ook hebben er geen bedrijfsbezoeken  plaatsgevonden. Klassen mochten geen bezoek meer brengen aan externe locaties. Dit heeft ons er mede toe gedwongen om de werkzaamheden van het Ontdeklab anders vorm te geven zodat de kinderen en leerkrachten toch met Wetenschap en Techniek (W&T) in aanraking blijven komen.

Onderstaand de opgedane ervaringen met deze nieuwe manieren van werken tijdens de coronaperiode:

1. De fysieke ruimte van het Ontdeklab is een goede locatie met veel mogelijkheden om met klassen aan de slag te gaan met maakonderwijs. Met maakopdrachten in de klas ga je op zoek naar andersoortige opdrachten. Leerkrachten ervaren dat er veel mogelijkheden zijn in hun eigen vertrouwde ruimtes om met W&T aan de slag te gaan. Een lijst met ideeën en mogelijkheden worden in de bijlage benoemd.

 1. Willen we op momenten toch gebruikmaken van faciliteiten en materialen die in de klas niet toepasbaar zijn dan kunnen we terecht in de diverse ruimtes van het Bouwens. We kunnen gebruikmaken van het technieklokaal, de keuken, het laboratorium of de collegezaal.
  Collega’s van het Bouwens kunnen als expert optreden. Een mooie bijvangst is de koppeling tussen PO en VO, die hierdoor beter tot zijn recht komt.
  Ook hebben diverse bedrijven mogelijkheden waarvan gebruik kan worden gemaakt.
 1. De coördinator van het Ontdeklab heeft een rol in het verder introduceren én begeleiden van Onderzoekend en Ontwerpend (O&O) leren in de klas. Samen met de leerkracht wordt bekeken hoe we de hulpvraag het beste kunnen behandelen:
 • Zoeken naar geschikte (maak)opdracht/ bedrijfsbezoek arrangeren–> leerkracht in samenspraak met Ontdeklab en betreffende ondernemer.
 • (eventueel) Stappen van O&O leren terug laten komen–> Ontdeklab in samenspraak met leerkracht.
 • Arrangeren van materialen/ afstemming bedrijfsbezoek–> Ontdeklab in samenspraak met leerkracht en bedrijfsleven.
 • Uitvoering maakopdracht/ bedrijfsbezoek–> De leerkracht en kinderen met evt. hulp van het Ontdeklab of bedrijf (waar mogelijk).
 1. Leerkrachten hoeven bij opdrachten die op school worden uitgevoerd geen vervoer meer te regelen.
 2.  Huurkosten en de onderhoudskosten van de units zijn in de coronaperiode doorgelopen terwijl er geen gebruik van de ruimte gemaakt kon worden. Door deze nieuwe opzet is dit risico voor de toekomst ondervangen. De middelen die niet geïnvesteerd hoeven te worden in fysieke ruimten komen direct ten gunste van het W&T onderwijs van de leerling.

Deze ervaringen hebben ons ertoe doen besluiten om het Ontdeklab mobiel te maken en afscheid te nemen van de fysieke ruimte.