Artikel uit de Onderwijskrant jan 2017

Samen werken aan techniek Ontdeklab Peel en Maas

Eind november is het Ontdeklab geopend, een ontmoetingsplek waar leerlingen tussen 8 en 18 jaar in de praktijk kennismaken met wetenschap en technologie. Ze leren er op een ‘ontdekkende en ontwerpende’ manier wat technologie en innovatie in ons dagelijks leven betekenen. Het Ontdeklab is een samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Doel van het Ontdeklab is leerlingen zo vroeg mogelijk in aanraking laten komen met wetenschap en technologie, legt kwartiermaker Nicole Schijven uit. “Daarvoor bedenken de aangesloten scholen leeractiviteiten waarin technologie en onderzoek centraal staan. Ze doen dat samen met lokale bedrijven die actief zijn in de techniek of waar techniek en innovatie een grote rol spelen.” “Samen met het bedrijfsleven worden lessen ontworpen die echt aansluiten bij de praktijk”

Aansluiten bij praktijk
Het Ontdeklab, dat de eerste paar jaar is gehuisvest in een tijdelijke voorziening bij Het Bouwens, biedt scholen de mogelijkheid om betekenisvol onderwijs te bieden. “Samen met het bedrijfsleven worden lessen ontworpen die echt aansluiten bij de praktijk. Het zorgt er bovendien voor dat het basisonderwijs beter aansluit op het voortgezet onderwijs.” Bedrijfsleven helpt In het Ontdeklab werken de leerlingen vanaf groep 5 met levensechte materialen en machines, waardoor een hechte verbinding ontstaat tussen onderwijs en bedrijfsleven. Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 worden leskisten ontwikkeld waarmee ze in de klas, in een veilige omgeving, aan de slag gaan. “We hebben bijvoorbeeld al leskisten over het oog en over de fiets, met materialen waar kinderen mee aan de slag kunnen. Maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken. Dat kan in de vorm van geld, of door bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek te organiseren.”

Vrijwilligers
Behalve de steun van het bedrijfsleven is ook de inzet van vrijwilligers belangrijk voor het Ontdeklab. “We hebben al verschillende enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen. Zo is er een dame uit Syrië die onderwijsassistent wil worden. Voor haar kan dit een mooie gelegenheid zijn om ervaring op te doen. Ook is er al een opa van een leerling die heel handig is en veel van techniek weet, die ons wil helpen. Maar als er nog mensen zijn die iets voor ons kunnen betekenen, mogen ze zich altijd melden. En je hoeft daar echt geen techneut voor te zijn: het is de bedoeling om de kinderen te ondersteunen. Want zij moeten gaan ontdekken!” Andere scholen Het Ontdeklab Peel en Maas is een samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Nicole zou graag zien dat nog meer basisscholen zich erbij aansluiten. “Prisma is een van de initiatiefnemers en basisschool Den Doelhof in Meijel heeft aangegeven ook mee te willen doen. Het zou mooi zijn als in de toekomst ook de kinderen op de basisscholen van heel Peel en Maas naar het Ontdeklab kunnen komen. Want ook voor hen is techniek leuk en leerzaam!”